Facebook LinkedIn QR-code

‘Enterprise’ vakmanschap voor een MKB prijs.

Infrastructuur

  • Infrastructuur

    Bij uitbreiding of vervanging is het van belang te weten welk groeipad u kunt volgen om later extra uitgaven te voorkomen.
    Na een inventarisatie van uw bestaande hard- en software kijken wij samen met u hoe en met welke investeringen u kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Bijv. het gebruik van de ‘Cloud‘ en ‘Het Nieuwe Werken‘.

    SWOT
    Home…

Door gebruik te maken van onze uitgebreide ‘site assessment tools’ brengen wij uw huidige hard- en software platform goed in kaart en geven wij u advies omtrent de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen en wat dit voor u kunt betekenen.

Cloud_computing